• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

julkipanoilmoitus

30.6.2017 8:00

JULKIPANOILMOITUS

 

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta ympäristölupa-asiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

 

Asia:                            Päätös teurastamoa ja lihanjalostustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamishakemuksesta. Toiminta, jota päätös koskee, sijaitsee Rovaniemen kaupungin 9. kaupunginosan, korttelin 9043, tontilla numero 7 ja osoitteessa Ahjotie 9. 

 

Hakija:                        Polarica Oy

 

Päätöspäivä:              26.6.2017

 

Pykälä:                       103 §

 

Antopäivä:                 30.6.2017

 

Nähtävänäolo:          Päätös pidetään nähtävänä 30.6.-31.7.2017 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7, 1. krs).

 

Muutoksenhaku:       Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa). Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

 

Valitusaika alkaa antopäivästä ja päättyy 31.7.2017.

 

 

 

 

 

Rovaniemellä 28.6.2017

 

Ympäristölautakunta