Etusivu>Asiointi>Ympäristötarkastajan maa-aineslupapäätös 4.10.2019, Kemijoki Oy, Rovaniemi, Pirttikoski
Kaupungin kuulutukset

Ympäristötarkastajan maa-aineslupapäätös 4.10.2019, Kemijoki Oy, Rovaniemi, Pirttikoski

3.10.2019 9:00

Ympäristötarkastaja

 

JULKIPANOILMOITUS

Maa-ainesten ottoa koskevan päätöksen antamisesta (MAL 19 §)

 

Ympäristötarkastaja antaa alla mainituista maa-aineslain mukaisesta hakemuksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Rovaniemen kaupungin Asiakaspalveluyksikkö Osviittassa, Rinteenkulman kauppakeskus, Koskikatu 25, 2 krs., 96200 Rovaniemi.

 

Päätöksen antopäivä 4.10.2019

Ympäristötarkastaja 30.9.2019  27 §  (päätöspäivä)

Lupa-asian kohde ja hakija:

ptk §

Hakija

Ottoalue/Alue, johon ainesten ottaminen kohdistuu   (kylä, tila ja RN:o)

Toimenpiteen laatu

27 §

 

Kemijoki Oy

Pirttikosken tulvakanavan

louhealue 2019

Pirttikosken voimalaitos

RN:o 698-402-331-4

Maa-ainesten otto

Viimeinen muutoksenhakupäivä 4.11.2019

Rovaniemellä 30.9.2019

Carita Lallukka, ympäristötarkastaja

______________________________________________________________________________________

Muutoksenhaku
 Maa-ainespäätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjallisesti 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen osoite: Isokatu 4, 90100 Oulu. Oikaisuvaatimus/oikaisuvaatimuksen sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os. Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI, puh. 016 3221.