Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ympäristötarkastajan maa-aineslupapäätös, 21.2.2019, Rovaniemi, Marrasjärvi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ympäristötarkastajan maa-aineslupapäätös, 21.2.2019, Rovaniemi, Marrasjärvi

20.2.2019 10:00

Rovaniemen kaupunki                                               JULKIPANOILMOITUS  MAL 19 § 1, MAA 8 §

Ympäristönvalvonta                                                  Maa-ainesten ottoa koskevan päätöksen antamisesta

Päätöspäivämäärä                                                    Päätöksen antamispäivämäärä

15.02.2019                                                                21.02.2019

 

Ympäristötarkastaja Carita Lallukka

3 §                      698-408-15-40, Ounasjoki, Mäntykuru                      maa-ainesten otto

                         

 

Viimeinen muutoksenhakupäivä 25.3.2019

Maa-aineslupapäätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjallisesti 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen osoite: Isokatu 4, 90100 OULU.

Oikaisuvaatimus/oikaisuvaatimuksen sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa os. Rinteenkulma kauppakeskus, Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 (2.krs), Rovaniemi.

Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os. Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI, p. 016 3221.

 

Pohjois-Suomen  hallinto-oikeus

Postiosoite:           PL 189, 90101 Oulu

Käyntiosoite:        Isokatu 4, Oulu

Sähköpostiosoite  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Puhelin                 029 5642 800 (vaihde)

Telefax:               029 5642 841

Virka-aika:           klo 8.00-16.15