Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ympäristölupapäätös, joka koskee pilaantumattoman maa-ainesjätteen, asfaltti-, betoni-, tiili- ja puujätteen välivarastointi- ja käsittelytoimintaa
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ympäristölupapäätös, joka koskee pilaantumattoman maa-ainesjätteen, asfaltti-, betoni-, tiili- ja puujätteen välivarastointi- ja käsittelytoimintaa

30.4.2018 8:00

JULKIPANOILMOITUS

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta ympäristölupa-asiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Asia: Ympäristölupapäätös, joka koskee pilaantumattoman maa-ainesjätteen, asfaltti-, betoni-, tiili- ja puujätteen välivarastointi- ja käsittelytoimintaa. Toiminta-alue sijaitsee Alakorkalossa Tapionvaaran metsätien varrella kiinteistöllä Radanvarsi 698-401-15-2.

Hakija: Juujärvi Racing Oy

Päätöspäivä: 25.4.2018

Pykälä: 55 §

Antopäivä: 3.5.2018

Nähtävänäolo: Päätös pidetään nähtävänä 3.5. - 4.6.2018 välisenä aikana Rovanie-men kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7, 1. krs).

Muutoksenhaku: Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa). Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika alkaa antopäivästä ja päättyy 4.6.2018.

Rovaniemellä 27.4.2018

Ympäristölautakunta