Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ympäristölupapäätös, joka koskee hyötyjätteiden välivarastointia ja käsittelyä Rovaniemen kaupungin tontilla nro 698-8-8013-9
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ympäristölupapäätös, joka koskee hyötyjätteiden välivarastointia ja käsittelyä Rovaniemen kaupungin tontilla nro 698-8-8013-9

5.9.2016 9:00

JULKIPANOILMOITUS


Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta ympäristölupa-asiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.


Asia: Ympäristölupapäätös, joka koskee hyötyjätteiden välivarastointia ja käsittelyä Rovaniemen kaupungin tontilla nro 698-8-8013-9. Alue sijaitsee Mäntyvaaran teollisuusalueella osoitteessa Suopellontie 1.

Hakija: MP-Roskaton Oy

Päätöspäivä: 31.8.2016

Pykälä: 112 §

Antopäivä: 6.9.2016

Nähtävänäolo: Päätös pidetään nähtävänä 6.9. - 6.10.2016 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7, 1. krs).

Muutoksenhaku: Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta, Vaasan hallinto-oikeuteen. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet il-menevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika alkaa antopäivästä ja päättyy 6.10.2016.


Rovaniemellä 2.9.2016

Ympäristölautakunta