Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ympäristölupapäätöksen 21.11.2018, § 145 julkipanoilmoitus
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ympäristölupapäätöksen 21.11.2018, § 145 julkipanoilmoitus

26.11.2018 8:00

JULKIPANOILMOITUS

Ympäristölautakunta antaa alla mainitusta ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta ympäristölupa-asiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Hakija: Lapin Metallikierrätys Oy

Asia: Ympäristölupapäätös, joka koskee rakennusten purkamisessa syntyvän puu-, betoni- ja tiilijätteen välivarastointia ja käsittelyä Alakorkalossa kiinteistöllä 698-401-203-10. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Tuomijärventie 100.

Päätös: 21.11.2018, 145 §

Antopäivä: 27.11.2018

Nähtävänäolo: Päätös pidetään nähtävänä 27.11.−27.12.2018 Osviitta palvelupisteessä osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus/Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25, 2 krs.

Muutoksenhaku: Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa). Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika alkaa antopäivästä ja päättyy 27.12.2018.


Rovaniemellä 23.11.2018

Ympäristölautakunta