Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ympäristölupa-asian tiedoksiantokuulutus
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ympäristölupa-asian tiedoksiantokuulutus

5.2.2018 9:00

HAKEMUKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS

2.2.2018 ROIDno-2017-64


 
Asia


Jätteiden ammattimaista käsittelyä koskevan ympäristölupa-asian vireillä- olosta ilmoittaminen


Hakija
Juujärvi Racing Oy

Yhteyshenkilö:
Risto Juujärvi 0400 689 400  info@maanrakennusrovaniemi.fi  

Toiminnan kuvaus
Juujärvi Racing Oy on hakenut ympäristölupaa purkutoiminnassa syntyvän jätteen välivarastoinnille ja käsittelylle Rovaniemen kaupungissa kiinteistöllä Radanvarsi 15-2 (698-401-15-2). Kiinteistö sijaitsee Alakorkalossa rautatien varrella, noin neljän kilometrin etäisyydellä valtatie neljältä.

Alueella välivarastoidaan ja käsitellään purkukohteissa syntyviä hyötykäyttöön soveltuvia jätemateriaaleja. Maa- ja kiviaines, betoni ja puu muodostavat suurimmat alueella käsiteltävät massamäärät, vähäisemmässä määrin käsitellään tiili- ja asfalttijätettä. Lupaa haetaan keskimäärin yhteensä 11 500 tonnin ja enintään 20 600 tonnin vuosittaiselle jätemateriaalien käsittelymäärälle.

Purkujätteitä varastoidaan alueella kasoissa jätelajeittain lajiteltuna. Jätteiden käsittelymuotoja ovat seulonta, puumateriaalin haketus ja betoni-, tiili- ja asfalttijätteen murskaus. Haketusta ja murskausta suoritetaan tarpeen mukaan käyttäen siirrettäviä murskauslaitoksia.

Hakemuksen mukaan alueella on toimintaa arkipäivisin kello 07.0022.00 ja viikonloppuisin klo 8.0016.00 välisenä aikana. Lupaa toiminnalle haetaan toistaiseksi voimassa olevana.


Ympäristövaikutukset
Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu merkittävää melu- tai tärinähaittaa. Puun haketuksessa sekä asfaltin, betonin ja tiilen murskaamisessa syntyviä pölypäästöjä vähennetään murskauslaitteistojen koteloinneilla ja pudotuskorkeuksien säätämisellä sekä maapohjan pölyämistä tarvittaessa kastelulla. Pölystä ja melusta ei arvioida aiheutuvan merkittävää haittaa sillä alueen läheisyydessä ei sijaitse asutusta eikä muita häiriytyviä kohteita. Alueella on lisäksi jo olemassa olevaa vastaavanlaista toimintaa.

Asiakirjojen nähtävänäolo
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä Rovaniemen kaupungin Osviitta palvelupisteessä (os. Hallituskatu 7, 1. krs) 5.2.6.3.2018 välisenä aikana.

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea on mahdollisuus jättää asiassa muistutuksia. Muilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle viimeistään 6.3.2018 viraston aukioloaikana (os. Rovaniemen kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 8216, 96101 ROVANIEMI tai  tarja.bergman@rovaniemi.fi).  

Muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. Muistutuksista tulee käydä ilmi vähintään muistuttajan nimi ja yhteystiedot, hankkeeseen liittyvät asiat, jotka halutaan tuoda viranomaisen tietoon, yksilöidyt vaatimukset perusteluineen ja muistuttajien allekirjoitus.

Lisätietojen antaja
Ympäristötarkastaja Tarja Bergman puh. 0400 190 360.

Kuuluttaja
Ympäristölautakunta