Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ympäristölautakunnan rakennuslupapäätökset 30.4.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ympäristölautakunnan rakennuslupapäätökset 30.4.2019

29.4.2019 7:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Rakennusvalvonta
Ympäristölautakunta
Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
24.04.2019 30.04.2019

Pykälä                                                                                                                                                 Luvan tunnus                                                                 

§ 64

698-406-16-6   Muurola
698-406-16-83   Muurola
Tilapäinen rakennus

Päiväkotitilaelementti siirretään Matkajängäntieltä Hirvaan koulun kiinteistölle. Päiväkotirakennuksen siirron yhteydessä alueelle rakennetaan päiväkotitoiminnalle asemapiirroksen mukaisesti piha-, saatto- ja huoltoliikennealueet.

698-2019-92

 

§ 65

698-1-37-1   Keskusta
Uuden asuinkerrostalon ja talousrakennusten rakentaminen. Nykyinen asuinrakennus ja pihavarasto puretaan uudisrakennuksen tieltä.

698-2019-150

 

§ 66

698-401-8-67   Korkalo
Tontilta puretaan vanha asuinrakennus sekä varastorakennus.
Paikalle rakennetaan 17-asuntoinen, 2-kerroksinen asuinkerrostalo.

698-2019-153

 

 Viimeinen muutoksenhakupäivä 31.5.2019

Paikka ja päivämäärä                                                                 

Rovaniemellä, 26.4.2019              Maarit Tervo, pöytäkirjanpitäjä

 

Nähtävänä kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla:
Julkipantu 29.4.2019  Julkipano päättyy 3.6.2019.

Muutoksenhaku:   

Rakennuslupapäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on
valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuden kirjaamoon osoite: PL 189 / Isokatu 4 90101 Oulu. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät
tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvon-
nasta os: Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI.