Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ympäristölautakunnan rakennuslupapäätökset 28.5.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ympäristölautakunnan rakennuslupapäätökset 28.5.2019

27.5.2019 7:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Rakennusvalvonta
Ympäristölautakunta
Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
22.05.2019 28.05.2019

Pykälä                                                                                                                                                 Luvan tunnus   

§ 80

698-401-39-20   Korkalo, 698-401-39-163   Korkalo
698-401-39-143   Korkalo, 698-401-40-76   Korkalo
698-401-40-14   Korkalo, 698-401-39-4   Korkalo
Ylikylän monitoimitalo, koulurakennuksen laajennus ja päiväkoti
Laajennetaan nykyistä Ylikylän peruskoulun rakennusta monitoimi-taloksi johon sijoittuu 4-sarjainen yhtenäisperuskoulu ja 8 lapsi-ryhmän päiväkoti.

698-2019-261

§ 81

698-3-147-1   Radantausta
Tilapäinen rakennus: Päiväkodin väistötilat, (Ylikylä)
Määräaikainen päiväkotirakennus kahdeksi vuodeksi Ruijanpuiston kentälle, henkilökunnan pysäköintialue, saattoliikennealue sekä päiväkodin piha-alue aitoineen ja leikkivälineineen.

698-2019-266

§ 82

698-409-169-179   Rovaniemi
Päiväkodin väistötilat (Naavametsä)
Vanhan päiväkotirakennuksen tilalle rakennetaan elementtitekniikalla päiväkotirakennus. Rakennus on määräaikainen (5 vuotta).

698-2019-267

§ 83

698-2-68-22   Veitikanharju
Uusi liikerakennus

698-2019-264

§ 84

698-409-22-173   Rovaniemi
Uusi teatterirakennus Napapiirille

698-2019-15

Viimeinen muutoksenhakupäivä 27.6.2019

Paikka ja päivämäärä                                                            
Rovaniemellä, 24.5.2019              Maarit Tervo, pöytäkirjanpitäjä

 Nähtävänä kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla:
Julkipantu 27.5.2019  Julkipano päättyy 28.6.2019.

Muutoksenhaku:   
Rakennuslupapäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on 
valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuden kirjaamoon osoite: PL 189 / Isokatu 4 90101 Oulu. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät
t
arkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristö-
valvonnasta os: Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI.