Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ympäristölautakunnan rakennus- ja purkamislupapäätökset 2.4.2019
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ympäristölautakunnan rakennus- ja purkamislupapäätökset 2.4.2019

1.4.2019 7:00

Rovaniemen kaupunki JULKIPANOLISTA
Rakennusvalvonta
Ympäristölautakunta
Päätöspäivämäärä Päätöksen antamispäivämäärä
27.03.2019 02.04.2019

Pykälä                                                                                                                                                Luvan tunnus                                                                                                                                   

§ 45

698-401-39-4   Korkalo
698-401-39-143   Korkalo
698-401-40-76   Korkalo
Koulurakennuksen ja päiväkotirakennusten purkaminen.

698-2019-97

 

§ 46

698-409-169-179   Rovaniemi
Entinen Syväsenvaaran päiväkotirakennus puretaan, ja paikalle sijoitetaan tilaelementti.

698-2019-78

 

§ 47

698-12-9903-0   Ounasrinne
698-12-9903-0   Ounasrinne
698-12-9903-0   Ounasrinne
698-12-9903-0   Ounasrinne
698-12-71-6   Ounasrinne
Rakennuksen purkaminen

Tilalementti siirretään Hirvaalle. Alue ennallistetaan, olemassa olevat perustusrakenteet ja muut aluevarusteet puretaan.

698-2019-96

 

§ 48

698-3-174-1   Radantausta
Uimahallin korjaustyöt; IV-konehuoneen korottaminen ja IV-järjestelmän korjaustyöt.

698-2019-98

 

 Viimeinen muutoksenhakupäivä 2.5.2019

Paikka ja päivämäärä                                                                 

Rovaniemellä, 29.3.2019              Maarit Tervo, pöytäkirjanpitäjä


Muutoksenhaku:   

Rakennuslupapäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava
30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon osoite: PL 189 / Isokatu 4
90101 Oulu. Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja pää-
töksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os: Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI.