Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ympäristölautakunnan päätös maankaatopaikkaa koskevasta ympäristöluvasta
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ympäristölautakunnan päätös maankaatopaikkaa koskevasta ympäristöluvasta

29.4.2019 11:00

JULKIPANOILMOITUS    Ympäristölupa päätöksen antamisesta

Annettava päätös

                      Antopäivä    30.4.2019

                      Hakija           Lapin Kuljetus Oy

Asia              Päätös maankaatopaikkaa koskevasta ympäristöluvasta

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Maankaatopaikalle läjitetään toiminnanharjoittajan normaalitoiminnassa syntyvää loppusijoitettavaa puhdasta kaivuumaata sekä kiviä ja turvetta, keskimäärin 35 000 t vuodessa, maksimissaan 49 000 t vuodessa. Loppusijoitettavien maa-ainesten kokonaismäärä on maksimissaan 630 000 t / 315 000 m3. Lisäksi alueelle voidaan välivarastoida kantoja aumoihin läjitettynä korkeintaan 500 t.

 

Nähtävänäpito

Päätös on nähtävillä 30.4.– 31.5.2019 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 (2 krs.) viraston aukioloaikoina

Muutoksenhaku

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta.

Lisätietoja tarvittaessa

 

                      Ympäristötarkastaja Harri Katainen

                      Puh. 016 322 2120 , 050 3661430

                      etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

 

Rovaniemellä 29.4.2019

Ympäristölautakunta