Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ympäristölautakunnan päätös Morenia Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Jaatilanvaara, Rovaniemi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ympäristölautakunnan päätös Morenia Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Jaatilanvaara, Rovaniemi

4.3.2019 10:51

JULKIPANOILMOITUS

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta antaa alla mainitusta maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesta maa-aines- ja ympäristölupa-asiasta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

 

Asia:                           Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, joka koskee maa-aineksen ottoa, louhintaa, murskausta ja varastointia, puhtaan ylijäämämaan vastaanottoa sekä asfalttijätteen vastaanottoa, murskaamista ja varastointia Jaatilassa tilalla Rajamäki RN:o 698–403-9-28 (Jaatilanvaara).

 

Hakija:                        Morenia Oy

Päätöspäivä:             27.2.2019

Pykälä:                       29 §

Antopäivä:                 5.3.2019

Nähtävänäolo:

Päätös pidetään nähtävänä 5.3.–4.4.2019 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 (2 krs.).

Muutoksenhaku:

 Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle (os. PL 204, 65101 Vaasa). Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Valitusaika alkaa antopäivästä ja päättyy 4.4.2019.

Rovaniemellä 28.2.2019

Ympäristölautakunta