Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ympäristölautakunnan päätös Metsähallitus Metsätalous Oy maa-aineslupahakemuksesta, Kaittiainen, Rovaniemi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ympäristölautakunnan päätös Metsähallitus Metsätalous Oy maa-aineslupahakemuksesta, Kaittiainen, Rovaniemi

4.3.2019 10:58

Ympäristölautakunta

 

JULKIPANOILMOITUS

Maa-ainesten ottoa koskevan päätöksen antamisesta

(MAL 19 §)

 

Ympäristölautakunta antaa alla mainituista maa-aineslain mukaisesta hakemuksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Rovaniemen kaupungin asiakaspalvelupiste Osviitassa osoitteessa Rinteenkulman kauppakeskus / Rovaniemen Olkkari, Koskikatu 25 (2 krs.).

 Päätöksen antopäivä 5.3.2019

 

Ympäristölautakunta 27.2.2019 (päätöspäivä)

Lupa-asian kohde ja hakija:

ptk §

Hakija

Ottoalue/Alue, johon ainesten ottaminen kohdistuu

(kylä, tila ja RN:o)

Toimenpiteen laatu

 

26 §

 

 

 

 

Metsähallitus

Metsätalous Oy

 

Kaittiaisen sora-alue

Marrasjärvi

Rovaniemen MLK:n VM IV

RN:o 698-893-13-1

Maa-ainesten otto

Viimeinen muutoksenhakupäivä 4.4.2019

Paikka ja päivämäärä                                                     

Rovaniemellä 28.2.2019

                                                                                  Carita Lallukka

                                                                                  Ympäristötarkastaja

Ollut nähtävänä kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla:

Julkipantu ilmoitustaululle 4.3.2019  Otetaan pois ilmoitustaululta 5.4.2019

Todistaa: Rovaniemellä _____._____.20____ K ______________________  

                                                      _____________________________________________________________________________________

Muutoksenhaku:                  
Maa-ainespäätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimus on toimitettava kirjallisesti 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen osoite: Isokatu 4, 90100 Oulu. Oikaisuvaatimus/oikaisuvaatimuksen sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta os. Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI, puh. 016 3221.