Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Ympäristölautakunnan maa-aineslupapäätös 30.4.2019 Sadinkivalo Rovaniemi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ympäristölautakunnan maa-aineslupapäätös 30.4.2019 Sadinkivalo Rovaniemi

29.4.2019 7:00

JULKIPANOILMOITUS

Maa-ainesten ottoa koskevan päätöksen antamisesta (MAL 19 §)

Ympäristölautakunta antaa alla mainitusta maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta päätöksensä
oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.
Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Osviitta palvelupisteessä os. Rinteenkulman
kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25 (2. krs).
 

 Päätöksen antopäivä 30.4.2018

Ympäristölautakunta 24.4.2019

Lupa-asian kohde ja hakija:

ptk §

Hakija

Ottoalue/Alue, johon ainesten ottaminen kohdistuu (kylä, tila ja RN:o)

Toimenpiteen laatu

 

§ 58

Metsähallitus Metsätalous Oy

 

Rovaniemi, Vanttauskoski, Sadinkivalon kallioalue, Kivalon tutkimusalue RN:o 698-893-18-2

Maa-ainesottolupa-päätös

Viimeinen muutoksenhakupäivä 31.5.2019

Paikka ja päivämäärä                                                   

Rovaniemellä, 26.4.2019 Maarit Tervo, pöytäkirjanpitäjä


 
Julkipanoaika 30.4. - 31.5.2019                                                                                       

Muutoksenhaku:   
Maa-ainespäätökseen haetaan muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan 
toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 
kirjaamoon osoite: PL 189 / Isokatu 4  90101 OULU Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin 
ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Rovaniemen kaupungin ympäristövalvonnasta 
os: Hallituskatu 7, 96100  ROVANIEMI.