Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Vireille ja luonnosvaiheeseen tuleva asemakaava, ehdotusvaiheen kuuleminen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Vireille ja luonnosvaiheeseen tuleva asemakaava, ehdotusvaiheen kuuleminen

9.4.2014 11:13

KAAVOITUS TIEDOTTAA

Vireille ja luonnosvaiheeseen tuleva asemakaava
Seuraavaan asemakaavan muutokseen sekä siihen liittyvään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua 10.- 23.4.2014 välisenä aikana Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7.

5. kaupunginosa kortteli 506 tontti 5 sekä lähivirkistysalue, Ylikorvantie 22
yhdyshenkilö Nicholas Coull puh.016-322 8909

Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä asiasta.
Mielipiteet on jätettävä viimeistään 23.4.2014 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi.

Ehdotusvaiheen kuuleminen
Seuraavat asemakaavan muutosehdotukset pidetään julkisesti nähtävillä
10. - 23.4.2014 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7.

4. kaupunginosa kortteli 414 tontti 1, Katajanta 32
4. kaupunginosa kortteli 416 tontti 11, Kiviniementie 12
yhdyshenkilö Timo Hätönen puh.016-322 8914
9. kaupunginosa kortteli 9024 tontti 7, Teollisuustie
yhdyshenkilö Janne Anttila puh.016-322 8908
15. kaupunginosa kortteli 2189 tontti 10, Pannunkorva 2
yhdyshenkilö Timo Hätönen puh.016-322 8914

Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä asiasta.
Muistutukset on jätettävä viimeistään 23.4.2014 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi.

Ehdotusvaiheen kuuleminen
Seuraava ranta-asemakaava sekä asemakaava ja asemakaavan muutosehdotukset pidetään julkisesti nähtävillä 10.4. - 9.5.2014 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7.

Ranta-asemakaavan laatiminen tilalle Kivisaari, 698-408-7-81, Meltausjoki
yhdyshenkilö Timo Hätönen puh.016-322 8914
1. kaupunginosa korttelin 10 tontit 8, 10, 11 ja 12 sekä katualue, myös tonttijako
yhdyshenkilö Nicholas Coull puh.016-322 8909
8. kaupunginosa Jääskeläisen teollisuusalue, Varikkotien itäpuoli
yhdyshenkilö Janne Anttila puh.016-322 8908

Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä asiasta.
Muistutukset on jätettävä viimeistään 9.5.2014 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi.

Voimaan kuulutettavat asemakaavan muutokset:
Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 27.1.2014 seuraavan kaava-asian:

7 § Asemakaavan muutos Ruokasenkadun kukkakioski, Ruokasenpuisto

Rovaniemen tekninen lautakunta on hyväksynyt 28.1.2014 seuraavan kaava-asian:

19 § 7. kaupunginosa korttelin 729 viereinen puistoalue, Myllärintie

Päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Rovaniemi 9.4.2014
Kaupunginhallitus

Kaavoihin voi tutustua Rovaniemen kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori