Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Viranhaltijoiden, lautakuntien ja johtokuntien päätösten otto-oikeus
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Viranhaltijoiden, lautakuntien ja johtokuntien päätösten otto-oikeus

9.10.2017 8:00

§ 489
Viranhaltijoiden, lautakuntien ja johtokunnan päätösten otto-oikeus

• vapaa-ajanlautakunta 29.8.2017
• Alakemijoen aluelautakunta 30.8.2017
• Ranuatien aluelautakunta 30.8.2017
• tekninen lautakunta 26.9.2017
• vapaa-ajanlautakunta 26.9.2017
• liikelaitoksen johtokunta 27.9.2017

• lupainsinööri Peter Fyhr lupatunnukset 3179 ajalla 25.9.2017
• lupainsinööri Mikko Piippolainen lupatunnukset 3178, 3183 ajalla 22.9.-25.9.2017

Hallintolakimies Muu päätös:
§1 Päätös asiakirjan antamatta jättämisestä sähköpostitallennetta koskevassa asiassa, 02.10.2017

Hankintapäällikkö Hankintapäätös:
§20 Elintarvikkeiden hankinta, 21.09.2017
§21 Rakentamisen pientyökalut ja tarvikkeet, 27.09.2017
§22 Kiinteistöjen jätteiden keräys ja kuljetus, 29.09.2017

Kaupungingeodeetti Maanhankinta- ja vaihtopäätös:
§3 Tilan Annanpalo RN:o 698-409-16-4 ostaminen, 27.09.2017

Kaupunginjohtaja Henkilöstöpäätös:
§54 Tilaliikelaitoksen johtajan erillislisä, 28.09.2017 Muu päätös:
§23 Ystävyyskaupunkiottelu Kiiruna-Rovaniemi, 25.09.2017
§24 Kulkulupa kaupungintalolle iltaisin ja viikonloppuisin, 28.09.2017

Kaupunginlakimies Henkilöstöpäätös:
§8 Määräaikaisen toimistosihteerin palkkaaminen talous- ja velkaneuvontaan, 20.09.2017
Vahingonkorvauspäätös:
§3 Vahingonkorvaus rikkoutuneesta hammasproteesista, 29.09.2017

Kaupunginsihteeri Muu päätös:
§1 Päätös asiakirjan antamatta jättämisestä koskien erillistä selvitystä, 02.10.2017

Toimialajohtaja Tekniset palvelut Henkilöstöpäätös:
§24 Terveysvalvonnan johtajan viransijaisuus, 03.10.2017 Toimistoinsinööri


Asukaspäätös:
§67 Asukkaiden valitseminen asumisoikeuskohteeseen 1 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, 25.09.2017
§68 Asukkaiden valitseminen asumisoikeuskohteeseen 1 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, 27.09.2017
§69 Asukkaiden valitseminen asumisoikeuskohteeseen 1 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, 27.09.2017
§70 Asukkaiden valitseminen asumisoikeuskohteeseen 1 Avain Asumisoikeus Oy, 02.10.2017
§71 Asukkaiden hyväksyminen asumisoikeuskohteeseen 1 Avain Asumisoikeus Oy, 03.10.2017

Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen kaupunginjohtaja, Liisa Ansala

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa, että viranhaltijapäätökset ja lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat pidetään lukuun ottamatta aiemmin kuulutettuja päätöksiä yleisesti nähtävänä 10.-23.10.2017 kaupunginkirjaamossa, Hallituskatu 7, 2. kerros.