Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Viranhaltijoiden, lautakuntien ja johtokunnan päätösten otto-oikeus
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Viranhaltijoiden, lautakuntien ja johtokunnan päätösten otto-oikeus

30.10.2017 8:00

§ 514
Viranhaltijoiden, lautakuntien ja johtokunnan päätösten otto-oikeus

• Ranuantien aluelautakunta 17.5.2017
• nuorisohallitus 24.8.2017
• Alalaounasjoen aluelautakunta 30.8.2017
• Sodankyläntien aluelautakunta 30.8.2017
• Yläkemijoen aluelautakunta 30.8.2017
• perusturvalautakunta 30.8.2017
• perusturvalautakunta 13.9.2017
• nuorisovaltuusto 14.9.2017
• perusturvalautakunta 25.9.2017
• Ranuantien aluelautakunta 26.9.2017
• Yläounasjoen aluelautakunta 27.9.2017
• Alakemijoen aluelautakunta 28.9.2017
• konsernijaosto 2.10.2017
• Sodankyläntien aluelautakunta 4.10.2017
• koulutuslautakunta 5.10.2017
• perusturvalautakunta 11.10.2017

Hankintapäällikkö Hankintapäätös:
§23 Leipätuotteiden kilpailutus, 10.10.2017
§24 Työ- ja suojavaatteet, 13.10.2017

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§31 Tontin rakentamisvelvoitteen mukaisten määräaikojen siirtäminen asuntotontilla 10-10153-5 Vennivaarassa os. Lehtiojanlenkki 6, 06.10.2017
§32 Tontin rakentamisvelvoitteen mukaisten määräaikojensiirtäminen asuntotontilla 10-10240-2 Vennivaarassa os. Aurinkokuja 6, 11.10.2017
§33 Vuokratun asuntotontin 10-10208-1 lunastaminen Vennivaarassa os. Sorakuja 8, 11.10.2017
§34 Tontin 8-8054-1 myyminen rakennuksineen 1 Jääskeläisentie 2, 23.10.2017 Maanhankinta- ja vaihtopäätös:
§4 Tilan Strand RN:o 698-401-53-50 ostaminen, 20.10.2017

Kaupunginjohtaja Hankintapäätös:
§20 Kaupunginarkiston lisähyllyt, 09.10.2017
§21 Valtuustosalin lisäkameran ja kameraohjauksen hankinta, 18.10.2017 Henkilöstöpäätös:
§55 Lehtori Esa Tikkalan vaatimus kuulemistilaisuuden kulujen korvaamiseksi, 16.10.2017
§56 Asiahallinta ja tietopalvelujen erityissuunnittelijan (vak. nro 49480001) tva:n ja nimikkeen muuttaminen, 18.10.2017
Muu päätös:
§25 Vieraanvaraisuus ja edustaminen, 09.10.2017 Työryhmän nimeämispäätös:
§2 Uimahallin hankesuunnittelu - liikenne ja katujärjestely työryhmän nimeäminen, 23.10.2017Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§80 Asuntotonttia 11-11341-2 koskevan varausajan jatkaminen Pöykkölässä os. Sarkakuja 4, 10.10.2017
§81 Asuntotontin 11-11346-2 vuokraus 1 myynti Pöykkölässä os. Sarkatie 4, 10.10.2017
§82 Asuinpientalotontin 10-10230-3 vuokraus 1 myynti Vennivaarasta os. Aarrekuja 5, 10.10.2017
§83 Asuinpientalotontin 10-10230-2 vuokraus 1 myynti Vennivarassa os. Aarrekuja 3, 10.10.2017
§84 Asuntotontin 13-13226-1 vuokraus 1 myynti Ylikylässä os. Puomikuja 2, 13.10.2017
§85 Asuntotontin 13-13227-1 vuokraus 7 myynti Ylikylässä os. Puomipolku 2, 24.10.2017

Tietohallintojohtaja Hankintapäätös:
§2 Viestintä- ja kollaboraatioratkaisun hankkiminen, 06.10.2017
§3 Tietojärjestelmäprojektisopimus, Trimble eServices, Vetuman korvaaminen Suomi.fi:llä, 20.10.2017

Toimialajohtaja Tekniset palvelut Henkilöstöpäätös:
§25 Rakennustarkastajan viran täyttäminen, 24.10.2017 Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§34 Tontin 16-3617-1 varaaminen Rovaniemen Huoneistopiste Oy perustettavan yhtiön lukuun, 12.10.2017
§35 Ravitallitontin varaaminen 1 Roope Flink, 12.10.2017

Toimistoinsinööri Asukaspäätös:
§72 Asukkaiden hyväksyminen asumisoikeuskohteeseen 1 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, 05.10.2017
§73 Asukkaiden hyväksyminen asumisoikeuskohteeseen 1 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, 09.10.2017
§74 Asukasvalintojen vahvistaminen 1 Kunta-asunnot Oy, 10.10.2017
§75 Asukkaiden hyväksyminen asumisoikeuskohteeseen 1 Avain Asumisoikeus Oy, 17.10.2017
§76 Asukkaiden hyväksyminen asumisoikeuskohteeseen 1 Avain Asumisoikeus Oy, 17.10.2017
§77 Asukasvalintojen vahvistaminen 1 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo, 17.10.2017
§78 Asukkaiden hyväksyminen asumisoikeuskohteeseen 1 Avain Asumisoikeus Oy, 18.10.2017
§79 Asukasvalintojen vahvistaminen 1 Ovenia Oy, 18.10.2017
§80 Asukasvalintojen vahvistaminen 1 Domus Arctica säätiö, 18.10.2017
§81 Asukkaiden hyväksyminen asumisoikeuskohteeseen 1 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, 19.10.2017

Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen kaupunginjohtaja, Harri Rapo

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa, että viranhaltijapäätökset ja lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat pidetään lukuun ottamatta aiemmin kuulutettuja päätöksiä yleisesti nähtävänä 31.10.-13.11.2017 kaupunginkirjaamossa, Hallituskatu 7, 2. kerros.