Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Viranhaltijoiden, lautakuntien ja johtokunnan päätösten otto-oikeus
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Viranhaltijoiden, lautakuntien ja johtokunnan päätösten otto-oikeus

25.9.2017 9:00

§ 461
Viranhaltijoiden, lautakuntien ja johtokunnan päätösten otto-oikeus


• koulutuslautakunta 27.6.2017
• tekninen lautakunta 29.8.2017
• konsernijaosto 29.8.2017
• ympäristölautakunta 30.8.2017 § 122
• liikelaitoksen johtokunta 30.8.2017
• Yläounasjoen aluelautakunta 30.8.2017
• koulutuslautakunta 31.8.2017

• lupainsinööri Peter Fyhr lupatunnukset 3093, 3097, 3106, 3120,
3136, 3139, 3143, 3145, 3146 ajalla 18.8.-11.9.2017
• lupainsinööri Mikko Piippolainen lupatunnukset 3081, 3098, 3102,
3122, 3135, 3142 ajalla 14.8.-8.9.2017

Henkilöstöpäällikkö Henkilöstöpäätös:
§14 Koulutusstipendin myöntäminen Sammalniemi Outi, 15.09.2017

Kaupungingeodeetti
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§30 Maa-alueen myyminen Sinetässä Huoltamo Vauhtivesi R. Kemppe Ky, 15.09.2017

Kaupunginjohtaja Avustuspäätös:
§9 Kansainvälinen nyrkkeilyn Ruskaturnaus Rovaniemellä 8.-10.9.2017, 07.09.2017
Hankintapäätös:
§18 Hankintapäätös 1 Panoraamakamera ohjelmistoineen, 04.09.2017
§19 Varautumissuunnittelun auditointi, 11.09.2017 Henkilöstöpäätös:
§38 Henkilökohtainen lisä 1 Hemminki Pertti, 17.05.2017
§52 Tietohallintoasiantuntijan tehtävän vakinaistaminen, 11.09.2017
§53 Tiedottajan vakanssin 53183001 siirtäminen hallintopalveluista viestintäyksikköön, 11.09.2017
Muu päätös:
§3 Vieraanvaraisuus ja edustaminen, 23.01.2017
§21 Hankkeen asettamispäätös, 01.09.2017
§22 Arctic Connect -hankkeen rahoituspäätös, 04.09.2017 Työryhmän nimeämispäätös:
§1 Tietoturvatyöryhmän lakkauttaminen ja tietosuoja- ja tietoturvatyöryhmän asettaminen, 07.09.2017

Paikkatietoinsinööri
Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:
§71 Asuntotontin 13-13226-1 vuokraus 1 myynti Ylikylässä os. Puomikuja 2, 30.08.2017
§72 Asuntotontin 13-201-3 vuokraus 1 myynti Ylikylässä os. Puomilenkki 6, 30.08.2017
§73 Asuntotontin 8-8192-4 vuokraus 1 myynti Länsikankaalla os. lsoaavankuja 8, 30.08.2017§74 Asuntotontin 10-10224-2 vuokraus 1 myynti Vennivaarassa os. Vennikuja 3, 31.08.2017
§75 Asuntotontin 10-10152-3 vuokraus 1 myynti Vennivaarassa os. Lehtiojantie 14, 30.08.2017
§76 Asuinrakennuspaikan no 1 vuokraus Hirvaalla os. jukolankuja 5, 18.09.2017
§77 Asuntotontin 11-11346-3 vuokraus 1 myynti Pöykkölässä os. Sarkatie 6, 18.09.2017
§78 Asuntotontin 10-10243-1 vuokraus 1 myynti Vennivaarassa os. Aurinkotuulentie 2, 18.09.2017
§79 Asuntotontin 10-10235-1 vuokraus 1 myynti Vennivaarassa os. Sateenkaari 12, 18.09.2017

Toimialajohtaja Tekniset palvelut Henkilöstöpäätös:
§14 Kaavoitusarkkitehdin palkan määrittäminen1Sipi Hintsanen, 07.08.2017
§20 Rakennusvalvonnan virkajärjestelyt, 05.09.2017 Maa-alueen varaus-, vuokraus- ja myyntipäätös:

§22 Maa-alueen vuokraaminen tilasta Yli-Niska 698-402-16-42 Vanttauskoskelta, 3.8.2017

§23 Tontin 15-1169 os. Napapiirintie 6 vuokraaminen AMF lnvest Oy:lle 1 perustettavalle yhtiölle, 10.8.2017
§24 Tontin 18-7020-5 varaaminen 1 Kiinteistö Oy Safaritilat, 30.08.2017
§25 Teollisuustontin 18-7024-2 varaaminen, 30.08.2017
§26 Vuokrasopimuksen 16-6282-6 purkaminen 1 Lasi-Kaltio Oy, 04.09.2017
§27 Vuokrasopimuksen purkaminen 8-8198-5 1 YlT Oyj, 05.09.2017
§28 Vuokralaisen nimen korjaaminen tontilla 9-9010-8 1 Hakala Tuomo, 08.09.2017
§29 Vuokra-alueen pienentäminen Napapiirillä 1 Arctic Reindeer Oy, 11.09.2017
§30 Teollisuustontin 9-9049-2 vuokraaminen, 11.09.2017
§31 Teollisuustontin 9-9051-7 myyminen 1 Savagroup, 12.09.2017
§32 Vuokrasopimuksen rajojen tarkistaminen Napapiirin OP-alueella, 15.09.2017
§33 Vuokralaisen nimen muuttaminen, 21.09.2017

Toimistoinsinööri Asukaspäätös:
§63 Asukkaiden hyväksyminen asumisoikeuskohteeseen 1 Asuntosäätiön Asumisoikeus OY, 30.08.2017
§64 Asukkaiden valinta asumisoikeuskohteeseen 1 TA-Asumisoikeus Oy, 07.09.2017
§65 Asukkaiden hyväksyminen asumisoikeuskohteeseen 1 Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, 13.09.2017
§66 Asukkaiden valinta asumisoikeuskohteeseen 1 TA-Asumisoikeus Oy, 14.09.2017

Ehdotus
Esittelijä: Esko Lotvonen kaupunginjohtaja, Liisa Ansala

Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Kaupunginhallitus toteaa, että viranhaltijapäätökset ja lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat pidetään lukuun ottamatta aiemmin kuulutettuja päätöksiä yleisesti nähtävänä 26.9.-9.10.2017 kaupungin kirjaamossa, Hallituskatu 7, 2. kerros.