• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Viisi (5) ohjaajan tointa

6.3.2012 13:54

Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskuksessa on haettavana

Viisi (5) ohjaajan tointa

Toimet sijaitsevat vammaispalvelujen asumispalveluissa kehitysvammaisten asumisen yksiköissä. Työ on jaksotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukainen tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja vammaistyöhön suuntautuminen tai muu vastaava tutkinto. Eduksi katsotaan työkokemus kehitysvammaisten asumispalveluiden hoiva- ja ohjaustyöstä.
Odotamme hakijoilta hyvää työmotivaatiota, halua kehittyä työssä sekä yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Toimiin valittujen on ennen toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote sekä ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimiin valituilla tulee olla hygieniapassi suoritettuna.

Toimet täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

Toimia haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry.

Viimeinen hakupäivä on 20.3.2012

Lisätietoja antaa 9.3.2012 klo 8 - 12 välisenä aikana:
vastaava ohjaaja Katja Vesterelve, katja.vesterelve(at)rovaniemi.fi
puh. 040-583 6456