Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Viisi (5) koulunkäyntiavustajan tointa toistaiseksi 1.8.2010 lukien ja kahdeksan (8) koulunkäyntiavustajan tehtävää ajalle 10.8.2010 – 4.6.2011
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Viisi (5) koulunkäyntiavustajan tointa toistaiseksi 1.8.2010 lukien ja kahdeksan (8) koulunkäyntiavustajan tehtävää ajalle 10.8.2010 – 4.6.2011

25.5.2010 15:43

ROVANIEMEN KAUPUNGIN KOULUPALVELUKESKUKSESSA
julistetaan haettavaksi

- viisi (5) koulunkäyntiavustajan tointa toistaiseksi 1.8.2010 lukien
- kahdeksan (8) koulunkäyntiavustajan tehtävää ajalle 10.8.2010 – 4.6.2011

Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto tai erityisammattitutkinto tai muu soveltuva ammatillinen perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto. Yhteen koulunkäyntiavustajan tehtävään vaaditaan viittomakielen taito ja kahteen sisältyy oppilaan perussairauteen liittyvää lääkehoitoa (toivomuksena lähihoitajan koulutus). Perehtyneisyys autististen lasten ohjaamiseen ja avustamiseen luetaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Toistaiseksi valittujen kohdalla noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Koulunkäyntiavustajan tehtäviä haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi.

Viimeinen hakupäivä on 7.6.2010

Tehtäviin valittujen on esitettävä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote ja lisäksi toistaiseksi valittujen on toimitettava vaalin vahvistamista varten hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.

Tiedustelut: erityisopetuksen koordinaattori Irmeli Vähäaho puh 0400-950162 ja henkilöstösuunnittelija Pirkko Jääskö puh 016-322 6533.

Rovaniemellä
KOULUPALVELUKESKUS