• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Velkaneuvojan toimi

12.1.2011 13:31

VELKANEUVOJAN TOIMI

Rovaniemen kaupunki hakee palvelukseensa konsernihallinnon vastuualueelle velkaneuvojaa.
Velkaneuvojan tehtävänä on talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain 713/2000 1 §:ssä mainitut
tehtävät.

Talous- ja velkaneuvojalla tulee olla alalle soveltuva korkeakoulututkinto sekä sellainen taito ja
kokemus, jota tehtävän hoitaminen edellyttää. Eduksi luetaan oikeustieteellinen tutkinto ja
toimen menestyksellinen hoitaminen vaatii hyviä taitoja ja osaamista mm. yritystaloudessa, ihmis-
suhdetaidoissa ja juridiikassa, erityisesti insolvenssioikeudessa (maksukyvyttömyysoikeus).

Palvelussuhteen ehdot ja toimen tehtäväpalkka määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Toimi täytetään neljän (4 ) kuukauden koeajalla.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry 31.1.2011 mennessä.

Lisätietoja: Talous- ja velkaneuvoja Tiina-Maria Puttonen 040-849 5681 tai kaupunginlakimies Pekka Lemmetty 0400-161 953