Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Vastaava sosiaaliohjaajan virka
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Vastaava sosiaaliohjaajan virka

6.10.2009 14:15

Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskuksessa on haettavana

Vastaavan sosiaaliohjaajan virka


Vastaavan sosiaaliohjaajan tehtävänä on toimia vastaanottoyksikön lähiesimiehenä vastaten yksikön prosessin toiminnallisten, määrällisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumisesta. Tehtäviin kuuluu asiakkaiden neuvonta ja ohjaus sosiaaliturvan etuuksien hakemisessa, tuen antaminen vaikeassa elämäntilanteessa oleville sekä toimeentulotukilain toteuttaminen ja myöntäminen lain edellyttämässä määräajassa. Vastaava sosiaaliohjaaja toimii nuorten ja aikuisten palvelujen johtavan sosiaalityöntekijän varahenkilönä vastaten toimeentulotuen neuvonnasta ja henkilöstöhallinnosta johtavan sosiaalityöntekijän ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään.

Valintaa tehdessämme painotamme erityisesti sosiaalihuollon ja sosiaaliturvatyön tuntemusta sekä kehittämis- ja muutosprosessien osaamista.

Pätevyysvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.

Virka täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta.

Virkaan haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi.

Hakuaika päättyy 23.10.2009.

Lisätietoja antavat:
johtava sosiaalityöntekijä Matti Keränen puh. 040 - 8652269 ja
palvelupäällikkö Eliisa Lintula puh. 040 - 5793402