Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Valtuusto linjasi toiminnan ja talouden uudistamisohjelman periaatteet, toimenpide-ehdotukset merkittiin tiedoksi
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Valtuusto linjasi toiminnan ja talouden uudistamisohjelman periaatteet, toimenpide-ehdotukset merkittiin tiedoksi

18.2.2019 18:23

VALTUUSTO_SALI.jpg
Rovaniemen kaupunginvaltuusto käsitteli vuosille 2019 - 2021 laadittua toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa kokouksessaan 18. helmikuuta. Valtuusto hyväksyi äänestysten jälkeen kaupunginhallituksen esittämät yleiset periaatteet uudistukselle, mutta merkitsi valmistellut toimenpiteet vain tiedoksi. 

Valtuuston päätöksen mukaisesti kaupungin käyttötalouden määrärahat jäädytetään vuoden 2019 tasolle, eli 375 miljoonaan euroon. Investoinnit lasketaan ohjelmakaudella 75 prosenttiin nykyisestä tasosta. Lisäksi valtuusto oli yksimielinen organisaatiouudistuksen valmistelun välttämättömyydestä. 

Konkreettiset toimenpiteet päätetään erikseen
Valtuutetut eivät olleet yksimielisiä yksittäisistä toimenpiteistä, joita uudistusohjelmassa esitettiin. Yksittäiset toimenpiteet valmistellaan ja päätetään erikseen kaupungin toimielimissä sekä vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä. 

Valtuustoryhmät olivat yhtä mieltä siitä, että kaupungin talous on saatava tasapainoon. Tästä syystä valtuusto velvoitti marraskuussa 2018 kaupunginhallituksen ja lautakunnat valmistelemaan uudistamisohjelman, jonka avulla saavutettaisiin yhtensä 50 miljoonan euron säästöt kolmen vuoden aikana. 


Ounasvaaran asemakaavamuutos mahdollistaa uuden uimahallin rakentamisen
Valtuusto hyväksyi Ounasvaaran kaava-aluetta koskevan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon (4. kaupunginosan kortteli 422 ja virkistysalueet). Muutoksessa Urheiluopiston ja Lappi-Areenan väliselle alueelle on merkitty uusi rakennuspaikka, johon suunnitellaan uutta uimahallia. Myös korttelin pysäköintialue- ja kulkuyhteysmerkinnät on määritelty uudelleen. 

Hyvinvoinnin edistämiseksi tehdyt toimet merkittiin tiedoksi 
Valtuusto merkitsi tiedokseen vuoden 2018 hyvinvointikertomuksen, jossa listataan kaupungin toimenpiteet kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sisällöllisesti monipuolisempi laaja hyvinvointikertomus laaditaan valtuustokausittain. Nyt voimassa olevat, vuosittain seurattavat kehittämistyön painopisteet ovat: 1) aktiivinen, terveellinen ja turvallinen arki ja asuminen, 2) työllisyyden edistäminen, 3) osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen ja 4) valmistautuminen maakuntauudistukseen.

Omistajaohjausta ja konsernivalvontaa kehitetään yhteisillä ohjeilla 
Kaupunkikonsernissa valmistellaan koko konsernin yhteisiä toimintaohjeita hyvän hallinto- ja ja johtamistavan toteuttamiseksi. Ohjeistukset tulevat kaupunginhallituksen käsittelyyn maaliskuussa, jonka jälkeen se käsitellään konserniyhtiöiden hallituksissa. Ohjeistus täydentää kaupunginvaltuuston vuonna 2016 hyväksymää konserniohjetta.