Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Valtuusto hyväksyi kaupungin pitkän aikavälin tavoitteet – Rovaniemi haluaa olla elinvoimainen arktinen pääkaupunki
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Valtuusto hyväksyi kaupungin pitkän aikavälin tavoitteet – Rovaniemi haluaa olla elinvoimainen arktinen pääkaupunki

11.12.2017 22:38

Valtuusto hyväksyi kaavamuutoksen, joka mahdollistaa kerrostalorakentamisen Kemijoen rannan läheisyyteen Ounaskosken sillan kupeeseen.

Rovaniemi_talvella.jpgKuva: Visit Rovaniemi

Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12. kokouksessaan Rovaniemen kaupungin uudistetun strategian. Valtuutetut hyväksyivät kaupunginhallituksen strategiaesityksen pienillä muutoksilla. 

Vuoteen 2025 ulottuvassa strategiassa päättäjät linjaavat kunnan pitkän aikavälin tavoitteet. Strategiassa määritellään myös kaupungin visio ja arvot, keskeiset strategiset valinnat sekä linjataan, miten palvelut järjestetään tulevaisuudessa. 

Valtuuston hyväksymän strategian ytimessä on visio, jonka mukaan Rovaniemi on elinvoimainen arktinen pääkaupunki. Tätä visiota vahvistetaan valinnoilla, joita on nimetty yhteensä seitsemän. Listassa on muun muassa seuraavia linjauksia: Ydinkeskustaa elävöitetään ja kehitetään viihtyisäksi ja kävelypainotteiseksi alueeksi. Keskustan jokivartta kehitetään niin, että se tarjoaa elämyksiä sekä asukkaille että matkailijoille. Ounasvaaran alueesta luodaan liikunta-, hyvinvointi- ja matkailukeskittymä. Napapiirin, Santaparkin ja lentokentän aluetta suunnataan matkailun tarpeisiin. 

Matkailuelinkeinon merkitys Rovaniemelle näkyy strategiassa selvästi: matkailu mainitaan kaikkien strategisten valintojen yhteydessä. Esimerkiksi kylien elinvoimaisuuden edistämisessä keskeiseksi keinoksi nousee matkailun hyödyntäminen.  

Strategiassa linjataan myös sitä, miten ja millä periaatteilla kaupungin palvelut järjestetään. Strategiaan on kirjattu muun muassa, että Rovaniemen kaupungin palvelut ovat sujuvia ja asiakaslähtöisiä. Sähköinen asiointi yleistyy. Kaupunkikonsernin tilat ovat strategian mukaan turvallisia ja terveitä. 

Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kaupunkistrategiaa on valmisteltu vuoden alusta alkaen yhdessä muun muassa kuntalaisten kanssa.

Uudistettu strategia korvaa aiemman strategian, jota piti päivittää uuden kuntalain astuttua voimaan. Rovaniemen edellinen kaupunkistrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.5.2014.

Valtuusto hyväksyi useita kaavamuutoksia

Valtuusto hyväksyi pitkään työn alla olleen Koskenranta 1:n asemakaavamuutoksen. Kaava mahdollistaa kerrostalorakentamisen Kemijoen rannan läheisyyteen Ounaskosken sillan kupeeseen. 

Valtuusto hyväksyi myös Lainaanrannan katu- ja pysäköintialueita koskevan asemakaavamuutoksen. Kaavaa esitettiin hyväksyttäväksi Pirkkakadun osalta mutta hylättäväksi Lainaankadun osalta. Näin ollen pysäköintialue Lainaankadun varrella säilyy. 

Valtuusto antoi siunauksensa Ounasvaaran hiihtokeskuksen ja golfkentän ympäristön asemakaavalle ja asemakaavan muutokselle. Uudessa asemakaavassa muun muassa osoitetaan alueita matkailupalveluille golfkentän ympäristöstä.

Valtuusto hyväksyi Rantavitikalla sijaitsevan Riihipellonpuiston alueen uuden asemakaavan. Yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun Jokiväylän toimipisteen väliselle alueelle voidaan kaavan myötä rakentaa muun muassa Lapin yliopiston tiede-, taide- ja yrityspuisto sekä asuntoja.

Myös Pöykkölän Kukanniemeä koskeva asemakaavamuutos sai valtuuston hyväksynnän. Kajaanintien ja Kemijoen väliselle rantakaistaleelle voi kaavan mukaan rakentaa matkailua palvelevia rakennuksia. Kaavassa on rakennusoikeutta vajaat 2000 kerrosneliömetriä.

Valtuusto kirkasti vastuunjakoa palveluverkkopäätöksissä

Valtuusto päätti yksinkertaistaa kaupungin palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevia vastuita. Hallintosääntöön tehtiin muutos, jonka mukaan valtuusto hyväksyy palvelujen järjestämisen ja tuottamisen periaatteet, ja lautakunnat päättävät tämän pohjalta toimialansa palveluverkosta ja -tuotannosta. 

Lisätietoa: Heikki Autto, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, heikki.autto(at)rovaniemi.fi, p. 050 512387