Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Valionrannan majoituskonseptia ideoitiin Rovaniemen kaupungin verkkokyselyssä - liitteenä kooste vastauksista
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Valionrannan majoituskonseptia ideoitiin Rovaniemen kaupungin verkkokyselyssä - liitteenä kooste vastauksista

10.4.2017 15:00

Määräaikaan 22.2. mennessä kyselyyn saapui 244 vastausta. Vastauksissa nousseita ideoita olivat muun muassa kylpylähotelli, lappilaisuus ja puurakentaminen sekä asukkaiden ja turistien sopuisa yhteiselo.

valionranta.jpg

Rovaniemen kaupunki kutsui asukkaat mukaan ideoimaan Valionrantaan käynnistettävää kaavoituskilpailua. Kilpailullisella kumppanuuskaavoituksella etsitään suunnitelmaa ja toteuttajaa alueelle haettavalle uuden sukupolven majoituskonseptille.

Määräaikaan 22.2. mennessä kaupungin verkkosivuilla julkaistuun kyselyyn saapui 244 vastausta. Vastauksissa nousseita ideoita ja ajatuksia olivat muun muassa kylpylähotelli, talviuintimahdollisuus, lappilaisuus, paikallisuus, puurakentaminen ja uusiutuvan energian hyödyntäminen sekä paikallisten ihmisten ja turistien sopuisa yhteiselo.

Kaupunki kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita. Vastaukset ovat osa kaavoituskilpailun osallistujille toimitettavaa materiaalia. Seuraavaksi kaupunki hakee alueen kehittämisestä kiinnostuneita työryhmiä sähköisessä Hilma-palvelussa. Kaupunginhallitus valitsee työryhmät, joiden ehdotukset tulevat toimimaan kaavoitustyön pohjana.

Valionrantaan valmisteltavan kaavoituskilpailun suunnittelualue pohjautuu Rovaniemen kaupunginvaltuuston 16.5.2016 § 38 hyväksymään yleiskaavaan, jossa Valionrannan eteläosa on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (C-2).

Yleiskaavan mukaan alueelle saa sijoittaa majoitusrakennuksia sekä virkistysuimalan ja/tai talviuintikeskuksen yleiseen käyttöön. Rakennusten likimääräinen enimmäiskorkeus saa olla enintään noin 20-22 m viereisen kadun pinnasta. Kaavamääräykseen liittyvän ohjeen mukaan asemakaavoitettavan alueen rakennetun ympäristön laatua voidaan selvittää arkkitehtuurikilpailuun tai vastaavan laatuun perustuvan tarkastelun avulla.

Kaupunginhallitus päätti 9.1.2017, että alueella sovelletaan kilpailullista kumppanuuskaavaa.

Lisätietoja: Kaupunginarkkitehti Tarja Outila, p. 040 701 2435

Työryhmien valintaan liittyvät kriteerit (kaupunginhallituksen päätös 9.1.2017)

Tiedostot