• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Työpajaohjaajan tehtävä

25.2.2010 8:45

Kumppanuushanke VERSO:ssa on haettavana


 TYÖPAJAOHJAAJAN TEHTÄVÄ

Kumppanuushanke Verso on Rovaniemen kaupungin ja Rovalan Setlementti ry:n yhteistyöprojekti ajalla 1.3.2009 - 31.12.2013. Projekti kohdistuu Rovaniemellä asuviin, kotoutumisen alkuvaiheessa oleviin maahanmuuttajiin. Projektia hallinnoi Rovaniemen kaupunki ja sitä rahoittaa ESR. Projekti kehittää maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja kotouttamisen palveluprosesseja ja edistää yksilöllisesti räätälöityjen kotouttavien toimenpiteiden nopeaa aloitusta sekä luoda uusia verkostoja maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi ja edistää maahanmuuttajien työelämävalmiuksia ja työllistymistä. Tavoitteena on monikulttuurisuuden ja syrjimättömyyden edistäminen.

                         

Edellytämme kohtalaista suomen kielen taitoa

Eduksi katsotaan kokemus projekti- ja asiakaspalvelutyöstä sekä kielitaito mm. englannin-, venäjän-, arabian-, burman-, somalin- tai persian kielessä.

 

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

 

Tehtävä täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

 

Tehtävään valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (5004/2002) mukainen rekisteriote ja ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tehtävää haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi

 

Hakuaika päättyy 11.3.2010.

 

Lisätietoja tehtävästä ja sen sisällöstä antavat:

Rovaniemen kaupungin maahanmuuttajatoimiston johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Salmela p. 040-731 2557
ja Verso-hankkeen projektipäällikkö Juha Seljänperä p. 040-485 7520.