• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijaot ja -muutokset

23.7.2009 14:16

ROVANIEMEN KAUPUNKI

Kaupungingeodeetti on 22.7.2009 hyväksynyt:

- 3. kaupunginosan korttelin 96 tonttien 2, 5 ja 6 tonttijaon muutoksen.
- 3. kaupunginosan korttelin 3254 tonttijaon muutoksen.
- 16. kaupunginosan korttelin 3118 tonttijaon.
- 17. kaupunginosan korttelin 5404 tonttijaon.

Maankäyttö- ja rakennuslain 187 §:n mukaan päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Rovaniemen tekniselle johtokunnalle. Valitusaika on 14 päivää. Tonttijaon hyväksymistä koskevassa asiassa valitusoikeus on maankäyttö- ja rakennuslain 194 §:n mukaan:
1) samassa korttelissa olevan, tonttijaolla jaettavaan alueeseen rajoittuvan kiinteistön omistajalla ja haltijalla;
2) vastapäisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen; sekä
3) kunnalla

Rovaniemi 23.7.2009.

Maanmittaus- ja suunnittelupalvelukeskus