Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Tonttijaon muutos ja tonttijako
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijaon muutos ja tonttijako

14.4.2010 13:15

ROVANIEMEN KAUPUNKI


Kaupungingeodeetti on 14.4.2010 hyväksynyt:

- 4. kaupunginosan korttelin 483 tonttien 9-10 tonttijaon muutoksen
- 10. kaupunginosan korttelin 10158 tonttien 12-14 tonttijaon.

Maankäyttö- ja rakennuslain 187 §:n mukaan päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Rovaniemen tekniselle johtokunnalle. Valitusaika on 14 päivää. Tonttijaon hyväksymistä koskevassa asiassa valitusoikeus on maankäyttö- ja rakennuslain 194 §:n mukaan:
1) samassa korttelissa olevan, tonttijaolla jaettavaan alueeseen rajoittuvan kiinteistön omistajalla ja haltijalla;
2) vastapäisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen; sekä
3) kunnalla


Rovaniemi 14.4.2010


Maanmittaus- ja suunnittelupalvelukeskus