• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakokuulutus

24.11.2008 8:00

ROVANIEMEN KAUPUNKI

Kaupungingeodeetti on 20.11.2008 hyväksynyt:

-          9.    kaupunginosan korttelin 9062 tonttijaon.                     
-          15.  kaupunginosan korttelin 2173 tonttijaon.              
-          17.  kaupunginosan korttelin 5523 tonttijaon.

Kaupungingeodeetti on 21.11.2008 hyväksynyt:

-          17.  kaupunginosan korttelin 5487 tonttien 1 ja 2 tonttijaon.

Maankäyttö- ja rakennuslain 187 §:n mukaan päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Rovaniemen tekniselle johtokunnalle. Valitusaika on 14 päivää. Tonttijaon hyväksymistä koskevassa asiassa valitusoikeus on maankäyttö- ja rakennuslain 194 §:n mukaan:

1)  samassa korttelissa olevan, tonttijaolla jaettavaan alueeseen rajoittuvan kiinteistön omistajalla ja haltijalla;
2)  vastapäisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen; sekä
3)  kunnalla

Rovaniemi  21.11.2008.

Maanmittaus- ja suunnittelupalvelukeskus