• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakokuulutus

3.1.2019 8:00

Seuraavat tonttijakoehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 4.1 – 22.1.2019 Osviitan palve-lupisteessä, osoitteessa: Koskikatu 25, 2 krs. Kauppakeskus Rinteenkulma.
 
– 5. Kaupunginosan korttelin 521 tonttien 4-5 tonttijaonmuutos.
– 16. Kaupunginosan korttelin 3602 tontin 2 tonttijaonmuutos.
– 23. Kaupunginosan korttelin 23071 tonttien 1-3 tonttijaonmuutos.

– 17. Kaupunginosan korttelin 4050 tonttien 1-5 tonttijako.


Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungin toimitusinsinöörille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.


Rovaniemi 3.1.2019
PAIKKATIETO – JA TONTTIPALVELUT


Tiedostot