• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakoehdotus

21.11.2017 14:19

K U U L U T U S

Seuraavat tonttijakoehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 22.11 – 7.12.2017 Osviitan pal-velupisteessä, osoitteessa: Hallituskatu 7.

– 15. Kaupunginosan korttelin 1116 tonttien 1-8 tonttijako.


Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungin-geodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.


Rovaniemi 21.11.2017


PAIKKATIETO – JA TONTTIPALVELUT