• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakoehdotus

14.9.2009 10:05

Seuraavat tonttijakoehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 15.9. – 30.9.2009 Osviitan pal-velupisteessä, osoitteessa: Rovakatu 2.

– 3. kaupunginosan korttelin 166 tontin 11 tonttijako.
– 13. kaupunginosan korttelin 6 tonttien 1 - 4 tonttijako.

Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungin-geodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Rovaniemi 14.9.2009

MAAMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS