• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakoehdotus

19.5.2017 14:00

Seuraavat tonttijakoehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 22.5 – 5.6.2017 Osviitan palve-lupisteessä, osoitteessa: Hallituskatu 7.

– 20. Kaupunginosan korttelin 39 tonttien 1-2 tonttijako.

Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungin-geodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Rovaniemi 19.5.2017

PAIKKATIETO – JA TONTTIPALVELUT