• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakoehdotus

20.3.2008 10:45

K U U L U T U S

Seuraava tonttijakoehdotus pidetään yleisesti nähtävänä 25.3. – 7.4.2008 Osviitan palvelupisteessä, osoitteessa: Rovakatu 2.

– 9. kaupunginosan korttelin 9059 tontin 1 tonttijako.
– 9. kaupunginosan korttelin 9064 tontin 1 tonttijako.

Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungingeodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Rovaniemi 20.3.2008

MAAMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS