• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakoehdotus

8.6.2010 13:24

Seuraavat tonttijakoehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 9.6.2010 – 23.6.2010 Osviitan palvelupisteessä, osoitteessa: Hallituskatu 7.

– 16. kaupunginosan korttelin 3603 tonttien 1-3 tonttijako.

Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungingeodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Rovaniemi 8.6.2010

MAAMITTAUS- JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS