• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakoehdotus

22.9.2009 10:39

Seuraavat tonttijakoehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 23.9. – 9.10.2009 Osviitan pal-velupisteessä, osoitteessa: Rovakatu 2.

– 3. kaupunginosan korttelin 163 tontin 13 tonttijako
– 6. kaupunginosan korttelin 6020 tontin 4 tonttijako
– 1. kaupunginosan korttelin 35 tontin 15 tonttijako

Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungin-geodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Rovaniemi 14.9.2009

MAAMITTAUS-  JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS