• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakoehdotus

30.5.2008 10:15

K U U L U T U S

Seuraava tonttijakoehdotus pidetään yleisesti nähtävänä 2.6. – 16.6.2008 Osviitan palvelupisteessä, osoitteessa: Rovakatu 2.    

–        1. kaupunginosan korttelin 72 tontin 10 tonttijako.
–        3. kaupunginosan korttelin 3254 tontin 1 tonttijako.
–        17. kaupunginosan korttelin 5452 tonttien 1-7 tonttijako.
–        13. kaupunginosan korttelin 14 tonttien 8-9 tonttijako.

Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungingeodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.       

  Rovaniemi 30.5.2008                      

 MAAMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS