• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakoehdotus

28.9.2009 10:39

Seuraavat tonttijakoehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 29.9. – 15.10.2009 Osviitan pal-velupisteessä, osoitteessa: Rovakatu 2.

– 7. kaupunginosan korttelin 710 tontin 12 tonttijako
– 13. kaupunginosan korttelin 2 tonttien 1-2 tonttijako
– 13. kaupunginosan korttelin 3 tonttien 1-3 tonttijako
– 13. kaupunginosan korttelin 208 tonttien 1-13 tonttijako
– 15. kaupunginosan korttelin 1110 tontin 1 tonttijako
– 15. kaupunginosan korttelin 1121 tonttien 1-4 tonttijako

Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungin-geodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Rovaniemi 28.9.2009

MAAMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS