• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakoehdotus

6.5.2009 8:56

Seuraavat tonttijakoehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 6.5. – 20.5.2009 Osviitan palve-lupisteessä, osoitteessa: Rovakatu 2.

– 15. kaupunginosan korttelin 1151 tonttien 1 ja 2 tonttijako.

Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungin-geodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Rovaniemi 5.5.2009

MAAMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS