• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakoehdotukset

22.9.2010 9:16

Seuraavat tonttijakoehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 22.9 – 6.10.2010 Osviitan palvelupisteessä, osoitteessa: Hallituskatu 7.

– 15. kaupunginosan korttelin 2170 tonttien 1-17 tonttijako.
– 18. kaupunginosan korttelin 5800 tontin 1 tonttijako.

Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungingeodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Rovaniemi 21.9.2010

MAANMITTAUS- JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS