• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakoehdotukset

6.7.2010 10:37

Seuraavat tonttijakoehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 7.7 – 21.7.2010 Osviitan palvelupisteessä, osoitteessa: Hallituskatu 7.

– 13. kaupunginosan korttelin 135 tonttien 1 - 9 tonttijako.
– 13. kaupunginosan korttelin 136 tonttien 1 - 2 tonttijako.
– 13. kaupunginosan korttelin 178 tonttien 1 - 4 tonttijako.
– 13. kaupunginosan korttelin 205 tonttien 1 - 5 tonttijako.

– 15. kaupunginosan korttelin 1118 tonttien 1 - 6 tonttijako.
– 15. kaupunginosan korttelin 2170 tonttien 1 - 19 tonttijako.

– 17. kaupunginosan korttelin 4343 tonttien 1 - 7 tonttijako.

Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungingeodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Rovaniemi 6.7.2010

MAAMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS