• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakoehdotukset

24.9.2015 10:00

Seuraavat tonttijakoehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 24.9 – 9.10.2015 Osviitan pal-velupisteessä, osoitteessa: Hallituskatu 7.

– 17. Kaupunginosan korttelin 4327 tonttien 1-3 tonttijako.
– 17. Kaupunginosan korttelin 5408 tonttien 1-7 tonttijako.
– 17. Kaupunginosan korttelin 5437 tonttien 1-3 tonttijako.

Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungin-geodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.


Rovaniemi 24.9.2015

PAIKKATIETO – JA TONTTIPALVELUT