• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakoehdotukset

23.4.2012 0:00

Seuraavat tonttijakoehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 23.4 – 8.5.2012 Osviitan palvelupisteessä, osoitteessa: Hallituskatu 7.

– 15. Kaupunginosan korttelin 2223 tontin 6 tonttijako
– 4. Kaupunginosan korttelin 498 tonttien 1-4 tonttijako

Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupun-gingeodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Rovaniemi 20.4.2012
MAANKÄYTTÖ