• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakoehdotukset

13.9.2010 10:04

Seuraavat tonttijakoehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 13.9 – 27.9.2010 Osviitan pal-velupisteessä, osoitteessa: Hallituskatu 7.

– 13. kaupunginosan korttelin 139 tonttien 1 - 5 tonttijako.
– 15. kaupunginosan korttelin 2198 tonttien 1 - 4 tonttijako.
– 16. kaupunginosan korttelin 3027 tonttien 1 - 3 tonttijako.
– 17. kaupunginosan korttelin 4054 tonttien 1 - 6 tonttijako.
– 17. kaupunginosan korttelin 4103 tonttien 1 - 7 tonttijako.

Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungin-geodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Rovaniemi 10.9.2010

MAAMITTAUS- JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS