• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakoehdotukset

16.9.2010 11:21

Seuraavat tonttijakoehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 16.9 – 1.10.2010 Osviitan pal-velupisteessä, osoitteessa: Hallituskatu 7.

– 18. kaupunginosan korttelin 5800 tontin 1 tonttijako.

Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungin-geodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Rovaniemi 15.9.2010

MAAMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS