• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakoehdotukset

31.7.2009 16:00


K U U L U T U S

Seuraavat tonttijakoehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 03.8. – 18.8.2009 Osviitan palvelupisteessä, osoitteessa: Rovakatu 2.

– 17. kaupunginosan korttelin 5426 tontin 9 tonttijako.

Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungingeodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.


Rovaniemi 31.7.2009


MAAMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS