• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakoehdotukset

19.5.2010 10:19

Seuraavat tonttijakoehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 21.5.2010 – 07.6.2010 Osviitan palvelupisteessä, osoitteessa: Rovakatu 2.

– 7. kaupunginosan korttelin 780 tonttien 1-3 tonttijako.
– 17. kaupunginosan korttelin 5520 tonttien 1-2 tonttijako.

Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungin-geodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Rovaniemi 19.5.2010

MAAMITTAUS- JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS