• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakoehdotukset

21.7.2015 10:18


Seuraavat tonttijakoehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 22.7 – 6.8.2015 Osviitan palve-lupisteessä, osoitteessa: Hallituskatu 7.

– 19. Kaupunginosan korttelin 41 tonttien 1-5 tonttijako.

Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungin-geodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.
             
Rovaniemi 21.7.2015

PAIKKATIETO – JA TONTTIPALVELUT