• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakoehdotukset

26.11.2010 15:38

K U U L U T U S

Seuraavat tonttijakoehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 29.11 – 13.12.2010 Osviitan palvelupisteessä, osoitteessa: Hallituskatu 7.

– 13. Kaupunginosan korttelin 8 tonttien 1-4 tonttijako.
– 17. Kaupunginosan korttelin 5516 tonttien 1-5 tonttijako.
– 17. Kaupunginosan korttelin 5517 tonttien 1-3 tonttijako.

Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungin-geodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Rovaniemi 26.11.2010

MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS