• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Tonttijakoehdotukset

17.3.2011 8:31

Seuraavat tonttijakoehdotukset pidetään yleisesti nähtävänä 17.3 – 1.4.2011 Osviitan palve-lupisteessä, osoitteessa: Hallituskatu 7.

– 13. Kaupunginosan korttelin 13173 tonttien 1-5 tonttijako.
– 15. Kaupunginosan korttelin 1167 tonttien 1-10 tonttijako.
– 15. Kaupunginosan korttelin 2421 tonttien 1-5 tonttijako.
– 17. Kaupunginosan korttelin 4062 tonttien 1-9 tonttijako.
– 17. Kaupunginosan korttelin 5514 tonttien 1-4 tonttijako.
– 17. Kaupunginosan korttelin 5515 tonttien 1-4 tonttijako.

Muistutukset ehdotuksista on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä kaupungin-geodeetille, osoite Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi.

Rovaniemi 16.3.2011

MAANKÄYTTÖ